KONKURS KARTEK WIELKANOCNYCH

26 marca w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się finał konkursu „Kartek Świątecznych – Wielkanocnych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2015”, którego głównym celem jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uroczystość została rozpoczęta krótkim programem artystycznym przygotowanym przez uczniów szkoły na popołudniowych zajęciach artystycznych prowadzonych przez  p. Kornelię Mroszczyk i p. Iwonę Mielcarz.

W konkursie udział wzięło 13 placówek specjalnych z województwa opolskiego:

 • Zespół Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Leśnicy
 • Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
 • Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Głogówku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Prudniku
 • Zespół Placówek Specjalnych w Nysie
 • Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich
 • Zespół Placówek Specjalnych w Praszce
 • Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie
 • Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
 • Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie,

z których nadesłano 180 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi m.in.: malowanie, wyszywanie, wydzieranie, stemplowanie, rysowanie, wycinanie, przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów.

Przybyłym uczestnikom nagrody i dyplomy wręczała p. Barbara Kemska-Guga –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich (przewodnicząca komisji oceniającej).

Wśród uczestników wyłoniono 9 nagród głównych i 18 wyróżnień, które przyznano
w poszczególnych etapach edukacyjnych :

Szkoła podstawowa

I miejsce – Angelika Rawska ZSS przy DPS w Kadłubie

II miejsce – Sebastian Wysocki ZSS w Brzegu

III miejsce – Paulina Żurawska ZSS przy SOSW w Głubczycach

Wyróżnienie 

1. Krystian Kokoszka ZNSS w Strzelcach Opolskich

2. Kamil Mochnik ZSS przy DPS w Kadłubie

3. Marcin Ochman ZNSS w Strzelcach Opolskich

4. Nikola Firlus ZNSS w Strzelcach Opolskich

5. Karolina Cichoń ZPS w Praszce

6. Andrzej Kaczmarczyk SOSW w Leśnicy

7. Aneta Bednarek ZSS w Namysłowie

Gimnazjum

I miejsce –Jacek Kardas SOSW w Kluczborku

II miejsce – Damian Borbulak ZSS w Opolu

III miejsce – Ditmar Werner ZSS przy DPS w Kadłubie

Wyróżnienie

1. Tomasz Mazur SOSW w Prudniku

2. Arian Smoliński ZSS przy DPS w Kadłubie

3. Patryk Koszek SOSW w Głogówku

4. Filip Kecht SOSW w Prudniku

5. Krzysztof Pietrucha ZPE w Dobrodzieniu

Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce – Marcin Król ZSS przy DPS w Kadłubie

II miejsce – Michał Samborski SOSW w Prudniku

III miejsce –  Patrycja Rzym ZSS w Opolu

Wyróżnienie:

1. Joanna Borysiuk SOSW w Prudniku

2.  Katarzyna Niwińska ZSS w Opolu

3. Michał Szewczuk SOSW w Prudniku

4. Sandra Skorupa ZPE w Dobrodzieniu

5. Gabriela Pyrzyk ZPS w Nysie

6. Martyna Libera ZSS w Namysłowie

Nagrody i dyplomy zostały ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Strzelcach Opolskich

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział.

Była też niespodzianka - prezent od inicjatorki i organizatorki konkursu – p. Iwony Mielcarz, nauczycielki szkoły, która wszystkim uczestnikom przybyłym na finał wręczała upominki.

Po uroczystym wręczeniu nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpił czas na słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie na pozalekcyjnych zajęciach kulinarnych prowadzonych przez p. Monikę Szendzielorz - Nowakowską.

Za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości moim koleżankom i kolegom oraz s. dyrektor serdecznie dziękuję.

Wszystkie nadesłane prace można podziwiać podczas odwiedzin w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana jest pokonkursowa wystawa.

koordynator konkursu

Iwona Mielcarz